Vòng thạch anh tóc đỏ vip 5A

0 Review(s)
in stock

QUICK OVERVIEW

Vòng thạch anh tóc đỏ vip 5A, tóc dày đá trong, đỏ đậm, hợp mệnh Hỏa, mệnh Thổ, trang sức có màu đỏ hoàng gia mà ai cũng muốn sở hữu.

Vòng thạch anh tóc đỏ vip 8 ly giá 2.000.000

Vòng thạch anh tóc đỏ vip 10 ly giá 3.000.000

Vòng thạch anh tóc đỏ vip 12 ly giá 4.000.000

Vòng thạch anh tóc đỏ Vip 14 ly giá 6.000.000

2,000,000