Vòng thạch anh ưu linh đa sắc và ý nghĩa phong thủy

0 Review(s)
in stock
SKU: 1102

QUICK OVERVIEW

Vòng thạch anh ưu linh đa sắc hợp tất cả các mệnh, là biến thể đặc biệt của thạch anh, mỗi viên đá tự như những cánh hoa trong lòng đá.

Vòng thạch anh ưu linh đa sắc 8 ly : giá 600.000

Vòng thạch anh ưu linh đa sắc 10 ly : giá 900.000

Vòng thạch anh ưu linh đa sắc 12 ly : giá 1.500.000

Vòng thạch anh ưu linh đa sắc 14 ly : giá 2.000.000

600,000