Vòng đá mắt hổ đa sắc

0 Review(s)
in stock
SKU: 1033

QUICK OVERVIEW

  • Vòng đá mắt hổ đa sắc 8 ly giá: 200.000
  • Vòng đá mắt hổ đa sắc 10 ly giá: 250.000
  • Vòng đá mắt hổ đa sắc 12 ly giá: 300.000
  • Vòng đá mắt hổ đa sắc 14 ly giá: 350.000
  • Hợp tất cả các mệnh
  • Đá tự nhiên 100%

200,000

Chat với nhân viên tư vấn