mặt dây chuyền phật bản mệnh phổ hiền bồ tát mã não trắng

Mặt dây chuyền phật bản mệnh Phổ Hiền Bồ Tát mã não trắng

0 Review(s)
in stock
SKU: 1118

QUICK OVERVIEW

Mặt dây chuyền phật bản mệnh Phổ Hiền Bồ Tát mã não trắng hợp mệnh Kim, mệnh Thủy, là vị phật độ mệnh cho người tuổi Thìn, tuổi Tỵ.

300,000

Mô tả

Mặt dây chuyền phật bản mệnh Phổ Hiền Bồ Tát mã não trắng hợp mệnh Kim, mệnh Thủy, là vị phật độ mệnh cho người tuổi Thìn, tuổi Tỵ.

Tuổi Thìn: Phổ Hiền Bồ Tát

Tuổi Tỵ: Phổ Hiền Bồ Tát

Truyền thuyết về Phổ Hiền Bồ Tát.
Khi chưa xuất gia học đạo, đức Phổ Hiền còn hỗ trợ con thứ tư của vua Vô Tránh Niệm, tên là Năng-đà-nô. Nhờ thân phụ khuyên bảo nên Thái Tử mới phát tâm cúng dường Phật Bảo Tạng và chúng sanh trong 3 tháng. Lúc đó có quan đại thần Bảo Hải thấy vậy, khuyên rằng: “Nay Điện Hạ có lòng làm được việc công đức rất tốt như vậy, xin hãy hồi khuynh hướng về đạo Vô Thượng Bồ Đề mà cầu được thành Phật, hơn là cầu sự phước báu hữu lậu nơi cõi Nhơn, Thiên, vì cõi ấy còn ở trong vòng sinh tử”.

mặt dây chuyền phật bản mệnh phổ hiền bồ tát mã não trắng

Thái tử Năng-đà-nô nghe quan đại thần khuyên bảo như thế, liền bạch với Phật Bảo Tạng rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Nay tôi có món công đức cúng dường Ngài và đại chúng trong 3 tháng, xin hồi thiên về đạo Vô Thượng Chánh Giác, nguyện phát tâm Bồ Đề, tu hạnh Bồ Tát mà giáo hóa mọi loài chúng sanh được thành Phật đạo; & nguyện được cõi Phật rất thanh tịnh tráng lệ và trang nghiêm, bao nhiêu những sự tốt lành và sự giáo hóa chúng sanh đều giống như toàn cầu của Đức Phổ Hiền Như Lai vậy”.

Đức Bảo Tạng Như Lai nghe Năng-đà-nô thái tử phát nguyện như vậy liền thọ ký rằng: “Hay thay! Hay thay! Ngươi phát thệ nguyện rộng lớn, muốn độ hết thảy chúng sanh đều thành Phật đạo. Trong khi tu Bồ Tát đạo, dùng trí kim cang mà phá nát các núi phiền não của mọi loài chúng sanh, vì thế nên ta đặt hiệu ngươi là Kim Cang Trí Huệ Quang Minh Công Đức, trãi hằng sa kiếp làm nhiều công việc Phật sự không nhỏ, rồi đến thế giới Bất Huyền ở phương Đông mà thành Phật, hiệu là Phổ Hiền Như Lai, chừng đó những sự may mắn tốt lành nghiêm túc của ngươi đã cầu nguyện thảy đều như ý”.

kiểm định phật bản mệnh mã não trắng

CHÚ Ý:

Thông qua thiên can, địa chi, thập nhị nhân duyên, ngũ hành (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ), Mật tông Tây Tạng đã giới thiệu 8 vị Bồ tát luôn đi theo phù hộ cho tất cả người cầm tinh không giống nhau trong 12 con giáp.
Nếu còn muốn cầu bình an, màu đỏ may mắn, hạnh phúc, quý khách nên đeo vòng hoặc dây có hình bức tượng phật sẽ phù hộ cho con giáp của bản thân.
– Người sinh vào năm Thìn, Tỵ sẽ nhận được sự phù hộ của Phổ Hiền Bồ tát (Samantabhadra) vị thần đặc trưng cho lễ nghi, sự độc độ và tự nguyện.

Mặt dây chuyền phật bản mệnh Phổ Hiền Bồ Tát mã não trắng được tạc từ chất liệu đá mã não trắng 100% tự nhiên.

Được kết tinh từ hàng triệu năm hình thành do núi lửa phun trào, nó có không ít màu sắc trù phú như  xanh lá, đỏ, đen, nâu… Nhưng mã não trắng được xem là có đặc thù siêu hình vượt trội nhất. Năng lượng trong đá được nhận định rằng chữa lành các vết thương về mặt cảm tình ở quá khứ, ngăn cản các tâm lý tiêu cực & hướng người đeo tới những điều tích cực và lành mạnh, cải thiện cuộc sống niềm tin, đặc biệt loại đá này hỗ trợ cực tốt quá trình thiền định.

THỈNH PHẬT BẢN MỆNH: MAY MẮN – BÌNH AN

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

Theme Settings